Informacja o unieważnieniu postępowania

Gdynia, dnia 01 lipca 2013 r.
 
L.dz. 3799/2013
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.22.2013
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę wraz z montażem dwóch bramek do rugby dla potrzeb Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem dwóch bramek do rugby dla potrzeb Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni".
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01 lipca 2013 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.07.2013
Data udostępnienia informacji: 01.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2013 14:57 Dodanie informacji Maciej Zaborski