Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Gdynia, dnia 27 kwietnia 2018 roku.
 
L.dz. 2121 /2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.24.2018
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWNIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 27.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2018 12:58 Dodanie informacji Marzena Angielczyk