Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i rozbiórka boiska rejonie ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i rozbiórka boiska do koszykówki w rejonie ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni”.

 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i rozbiórka boiska do koszykówki w rejonie ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni”.
 

Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03 października 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 03.10.2018
Data udostępnienia informacji: 03.10.2018