Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia, dnia 21 grudnia 2011 r.
 
L.dz  6949/JB/2011
 
 
INFORMACJA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż w drugim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" znak sprawy 36/PN/2011, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 grudnia  2011 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2011
Data udostępnienia informacji: 21.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2011 14:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski