Dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego" znak sprawy 30/PN/2011.

W załączeniu skan dokumentu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.01.2012
Data udostępnienia informacji: 12.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2012 12:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski