Budowa szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni

Znak sprawy: GCS.DZPI.2715.8.2022
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni”.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 2 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 kwietnia 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęła jedna oferta.
 
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert odrzucił ofertę Wykonawcy RAD TRACKS Sp. z o. o. z siedzibą w Iławie (14-200) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Ustawy, gdyż oferta Wykonawcy jest niezgodna z przepisami ustawy oraz Kodeksem cywilnym i nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego z uwagi na fakt nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.

Wobec tego, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która podlega odrzuceniu,  Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 30.03.2022
Data udostępnienia informacji: 30.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2022 08:32 Aktualizacja treści Tomasz Klein
21.04.2022 09:10 Aktualizacja treści Tomasz Klein