Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Staffa w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni”.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni”.
 
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27 września 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018