Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 €
na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 17.12.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Corrente Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konotopskiej 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki z ceną brutto 255 717,00 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 05.12.2013r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - Corrente Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4
cena brutto - 255 717,00 zł


Oferta nr 02 - Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
cena brutto - 261 252,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 20.12.2013
Data udostępnienia informacji: 20.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2013 14:39 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki