Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 €
na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.11.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa Obrót S.A., z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk z ceną brutto 598 075,20 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 14.11.2012r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - DUON Marketing and Trading S.A., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
cena brutto - 601 322,40 zł


Oferta nr 02 - Energa Obrót S.A., 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29
cena brutto - 598 075,20 zł


Oferta nr 03 - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25
cena brutto - 602 503,20 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 22.11.2012
Data udostępnienia informacji: 22.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2012 15:36 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki