Wycinka drzew i krzewów stanowiących naturalne przeszkody lotnicze - nr sprawy 03/2013

nr sprawy 03/2013


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na wykonanie usługi pn.: „Wycinka drzew i krzewów stanowiących naturalne przeszkody lotnicze".


 

    Na podstawie art. 55 ust 1 pkt 4 Regulaminu Zamówień Sektorowych unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na wykonanie usługi pn.: „Wycinka drzew i krzewów stanowiących naturalne przeszkody lotnicze". Zamawiający informuje, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia sektorowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 28.02.2013
Data udostępnienia informacji: 28.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2013 16:02 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki