Wycinka drzew i krzewów pod inwestycje Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 387 000 €
na wykonanie usługi pn.:
„Wycinka drzew i krzewów pod inwestycje Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.12.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 387 000 € na wykonanie usługi pn.: „Wycinka drzew i krzewów pod inwestycje Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „WT BONSAI" Sp. z o.o., z ceną brutto 106 812,00 zł, z którą zostanie podpisana umowa.

1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 12.12.2011r.: cena oferty brutto 100 %

Oferta nr 05 - „WT BONSAI" Sp. z o.o., 80-126 Gdańsk, ul. Hausbrandta 29
cena brutto - 106 812,00 zł

Oferta nr 07 - „DENDROSERWIS" mgr inż. Robert Porębny 82-500 Kwidzyn, ul.Drzymały 46
cena brutto - 182 520,00 zł

Oferta nr 08 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kreft Mirosław, Leźno 23/5, 80-298 Gdańsk
cena brutto - 174 960,00 zł

Oferta nr 09 - ART-CENTER Firma Handlowo-Usługowa Artur Idasiak, 80-292 Gdańsk, ul. Góralska 43 B/2
cena brutto - 127 440,00 zł


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 14 ust 2 pkt 2) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający wyklucza Wykonawcę który złożył ofertę nr 03 tj. Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa, 84-208 Kielno, ul. Leśna 13. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Na podstawie art. 14 ust 3 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Dodatkowo informuję, że na podstawie art. 52 ust 1 pkt 5) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający odrzuca oferty następujących Wykonawców:
a) ofertę nr 01 tj. PPHU „EKO-ZIELEŃ", 86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 15/3,
b) ofertę nr 02 tj. Zakład Zieleni i Dróg „STIASNY" Sp. jawna J. Stiasny, G. Stacewicz, 80-209 Chwaszczyno, ul. Gdyńska 94,
c) ofertę nr 04 tj. Konsorcjum: Lider: Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie EKOLAS Wojciech Szufel, 80-298 Gdańsk, Czaple 38, PHU OGÓLNOBUDOWLANE Marian Gurski Lniska 15c, 83-330 Żukowo,
d) ofertę nr 06 tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe SOMBUD Mirosław Socha, 83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1A,
Oferty zawierają błąd w obliczeniu ceny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 05.01.2012
Data udostępnienia informacji: 05.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2012 13:28 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki