Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych

OGŁOSZENIE O WYNIKU


przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"

   Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.07.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ofert.
   Najkorzystniejszą ofertę złożyło firma Polski Rejestr Statków SA z siedzibą przy Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-413 Gdańsk z ceną brutto 127 920,00 zł, z którą zostanie podpisana umowa.

1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 27.06.2012r.: cena oferty brutto 100 %

Oferta nr 01 - POLSKI REJESTR STATKÓW S.A., 80-413 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126
cena brutto - 127 920,00 zł


Oferta nr 03 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3B
cena brutto - 177 981,00 zł


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 52 ust 1 pkt 3) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający odrzucił ofertę nr 02, którą złożyła firma B-Act
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 25.07.2012
Data udostępnienia informacji: 25.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2012 15:08 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki