Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. - sprawa nr 01/2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.02.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyło firma Impel Airport Partner Sp. z o.o., z ceną brutto 27 935,25 zł., z którą zostanie podpisana umowa.
1. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 28.01.2013r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 02 - Konsorcjum firm: Lider - DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o., 59-220 Legnica,
ul. N. M. Panny 5e, partner - DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., Sp. z o.o., 59-220 Legnica,
ul. N. M. Panny 5e, partner - GOS-ZEC Sp. z o.o., ul.Gdyńska 54, 61-016 Poznań
cena brutto - 32 182,66 zł


Oferta nr 03 - Impel Airport Partner Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
cena brutto - 27 935,25 zł


Oferta nr 05 - Lireco 81-017 Gdynia, ul. Grochowa 10
cena brutto - 28 416,45 zł


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 52 ust 1 pkt 2) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający odrzuca:
a) ofertę nr 01, którą złożyła firma ALFA-MAX Sp. zo.o. 84-230, ul.Marynarska 35 m.3
b) ofertę nr 04, którą złożyła ATUT Sp. z o.o. 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1.
Wykonawcy złożyli oferty, których treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 01.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2013 16:09 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki