Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na świadczenie usług telekomunikacyjnych
dla potrzeb Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w dniu 29.10.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nettel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 53d/105, 81-061 Rumia z ceną brutto 292 181,28 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 19.09.2012r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - GTS Poland Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul.Marynarska 15,
cena brutto - 673 437,79 zł


Oferta nr 02 - Nettel Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul.Hutnicza 53 M 105
cena brutto - 292 181,28 zł


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 07.11.2012
Data udostępnienia informacji: 07.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2012 11:25 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki