Rozbiórka schronohangaru samolotowego, wojskowych obiektów ziemnych wraz z niwelacją terenu

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych:
„Rozbiórka schronohangaru samolotowego, wojskowych obiektów ziemnych
wraz z niwelacją terenu"
.


 

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 04.11.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Rozbiórka schronohangaru samolotowego, wojskowych obiektów ziemnych wraz z niwelacją terenu" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma POLEKO Sp. z o.o. z ceną brutto 365 283,90 zł, z którą zostanie podpisana umowa.

1. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 21.10. 2011r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 02 - „KRISBUD" Krzysztof Kisiel, 76-200 Słupsk, ul. Kopernika 25/1
cena brutto - 547 350,00 zł


Oferta nr 03 - POLEKO Sp. z o.o., 80-034 Gdańsk, ul. Nieborowska 18/3
cena brutto - 365 283,90 zł


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 14 ust 2 pkt 2) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający wykluczył Wykonawcę, który złożył ofertę nr 01 tj. Zakład Ogrodniczo-Budowlany „BAOBAB", 81-589 Gdynia, ul. Kacze Buki 13. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Na podstawie art. 14 ust 3 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 09.11.2011
Data udostępnienia informacji: 09.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2011 08:57 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki