Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w związku ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej T2642

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w związku ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej T2642"

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.08.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w związku ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej T2642" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTOR Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew z ceną brutto 479 386,66 zł., z którą zostanie podpisana umowa.

1. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 04.08. 2011r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 10 %

Oferta nr 01 - ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, ul. Zielona 7, 84-242 Luzino
1. cena brutto - 608 850,00 zł (7,08 pkt)
2. okres wykonania -    28 dni (0,00 pkt)
                                  RAZEM 7,08 pkt

Oferta nr 02 - PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot
1. cena brutto - 644 568,82 zł (6,70 pkt)
2. okres wykonania -    28 dni (0,00 pkt)
                                  RAZEM 6,70 pkt

Oferta nr 04 - ELTOR Spółka Akcyjna, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew
1. cena brutto - 479 386,66 zł (9,00 pkt)
2. okres wykonania -    28 dni (0,00 pkt)
                                  RAZEM 9,00 pkt

Oferta nr 05 - ZEUS S.A., ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdański
1. cena brutto - 919 399,27 zł (4,69 pkt)
2. okres wykonania -    28 dni (0,00 pkt)
                                  RAZEM 4,69 pkt

2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 14 ust 2 pkt 2) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający wykluczył Wykonawcę, który złożył ofertę nr 03 tj. Przedsiębiorstwo Elektryczno-Budowlane „STEL" S. Styn Sp. J. z siedzibą przy ul. Łąkowej 76, 84-240 Reda. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Na podstawie art. 14 ust 3 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.08.2011
Data udostępnienia informacji: 29.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2011 13:04 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki