Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

przetargu nieograniczonego o wartości do 387000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów"

  Na podstawie art. 55 ust 1 pkt 4 unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 387000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. :„Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów". W związku z nadaniem klauzuli niejawności „zastrzeżone" na dokumentacji geodezyjnej terenu objętego postępowaniem przetargowym przez Zarządcę terenu, postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia sektorowego. Informuję, że Zamawiający nie mógł przewidzieć ww. okoliczności w dniu ogłoszenia postępowania przetargowego.
  Zamawiający powtórnie rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 11.10.2011
Data udostępnienia informacji: 11.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2011 08:57 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki