Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nawierzchni lotniskowych

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni lotniskowych".

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w dniu 16.11.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni lotniskowych" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk z ceną brutto 343 719,40 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 29.10.2012r.: cena oferty brutto 100 %

Oferta nr 01 - Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 53,
00-697 Warszawa
cena brutto - 690 030,00 zł

Oferta nr 02 - Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
cena brutto - 343 719,40 zł

Oferta nr 03 - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
cena brutto - 932 340,00 zł


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 20.11.2012
Data udostępnienia informacji: 20.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2012 10:57 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki