Ochrona lotniska Oksywie w części użytkowanej przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na usługę
w zakresie ciągłej, całodobowej ochrony fizycznej części lotniska Oksywie pn.: „Ochrona lotniska Oksywie w części użytkowanej przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o."

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.06.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na usługę w zakresie ciągłej, całodobowej ochrony fizycznej części lotniska Oksywie pn.: „Ochrona lotniska Oksywie w części użytkowanej przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o." oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WIKING Agencja Ochrony Mienia i Konwoje Witold Stochmiałek z siedzibą przy ul.Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia z ceną brutto 165 129,22 zł., z którą zostanie podpisana umowa.

1. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 31.05.2012r.: cena oferty brutto 100 %

Oferta nr 01 - G4S SECURE SOLUTIONS (POLSKA), 00-838 Warszawa, ul.Prosta 69
cena brutto - 203 177,86 zł


Oferta nr 02 - WIKING Agencja Ochrony Mienia i Konwoje Witold Stochmiałek, 81-035 Gdynia, ul.Krzywoustego 8
cena brutto - 165 129,22 zł.


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 52 ust 1 pkt 2) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający odrzuca ofertę nr 03, którą złożyła firma EKOTRADE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa. Wykonawca złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 25.06.2012
Data udostępnienia informacji: 25.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2012 12:18 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki