Ochrona części cywilnej lotniska wojskowego Oksywie w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości do 387000 € na usługę w zakresie ciągłej, całodobowej ochrony fizycznejczęści cywilnej lotniska wojskowego Oksywie pn.:  
,,Ochrona części cywilnej lotniska wojskowego Oksywie w Gdyni”
   

 
  Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03 sierpnia 2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 387000 €  na usługę w zakresie ciągłej, całodobowej ochrony fizycznej części cywilnej lotniska wojskowego Oksywie pn. ,,Ochrona części cywilnej lotniska wojskowego Oksywie w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 (sześć) ofert. 
  Najkorzystniejsza oferta (oferta nr 01) została złożona przez "EKOTRADE" Sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul.Melomanów 4, Przedstawicielstwo w Gdyni z siedzibą w 81-212 Gdynia ul. Hutnicza 3 z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
  Oferty oceniano zgodnie z Rozdziałem 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku:
cena oferty brutto 100 %. 

Oferta nr 01 - "EKOTRADE" Sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4,
Przedstawicielstwo w Gdyni 81-212 Gdynia ul.Hutnicza 3 
 cena brutto                                          - 91 573,38 zł 

Oferta nr 02 - Konsorcjum firm: G4S Secure Solutions (Polska) Sp. z o.o. (Lider), G4S Manned Security (Polska) S.A., G4S Security Systems (Polska) Sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69  
 cena brutto                                          - 118 950,16 zł 

Oferta nr 03 - GARDA Sp. z o.o. 81-376 Gdynia, ul. Sieroszewskiego 2  
 cena brutto                                          - 134 314,09 zł 

Oferta nr 04 - Konsorcjum firm: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. (Lider) i IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o.o.
53-111 Wrocław, ul. Śleżna 118
 cena brutto                                          - 194 502,43 zł 

Oferta nr 05 - Firma "WIKING" Agencja Ochrony Mienia i Konwoje - Witold Stochmiałek,
81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 8 
 
cena brutto                                          - 191 285,64 zł 

Oferta nr 06 - IGIELSKI OCHRONA "IGIELPOL" 81-516 Gdynia, ul. Św. Kazimierza Królewicza 12,
adres do korespondencji: 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 4    
 cena brutto                                          - 165 268,32 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 05.08.2011
Data udostępnienia informacji: 05.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2011 15:09 sformatowanie tekstu Bartosz _Wardencki
05.08.2011 15:03 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki