nr sprawy 04/2013 - Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo – I Etap post. 2

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.:„Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - I Etap".


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.02.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane pn. „Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - I Etap" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm Lider - „Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak" Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 28, partner - Flow Technics Sp. z o.o., ul. Mirosławiecka 38, 78-520 Złocieniec z ceną brutto
3 860 748,69 zł., z którym zostanie podpisana umowa
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 14.02. 2013r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - Konsorcjum firm: Lider - „Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak" Sp. zo.o., 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 28, partner - Flow Technics Sp. z o.o., ul. Mirosławiecka 38, 78-520 Złocieniec
cena brutto - 3 860 748,69 zł


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe „KZ" Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Góry, ul.Batalionów Chłopskich 2
cena brutto - 4 428 170,14 zł


Oferta nr 03 - POL-GERMANN TOKHEIM Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 1
cena brutto - 4 570 721,21 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 01.03.2013
Data udostępnienia informacji: 01.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2013 13:15 Korekta Bartosz _Wardencki
01.03.2013 13:13 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki