Nadzór Inwestorski nad budową terminala GA oraz budową budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 387 000 € na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa terminala GA oraz budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"


 

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.12.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 387 000 € na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa terminala GA oraz budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., z ceną brutto 337 881,00 zł, z którym zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 18.11.2011r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - MBJ Corporation Sp. z o.o., 02-239 Warszawa, ul. Leonidasa 72 lok.2
cena brutto - 590 400,00 zł


Oferta nr 02 - Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35
cena brutto - 548 589,84 zł


Oferta nr 03 - Konsorcjum: POI Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1
Building Supervision Services Polska Sp. z o.o., 61-831 Poznań, ul.Plac Wiosny Ludów 2
cena brutto - 349 998,96 zł


Oferta nr 04 - Konsorcjum: ECM Group Polska Sp. z o.o., 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53,
POWIERNICTWO KORDEK BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Stanisław Kordek, 84-230 Rumia, ul.Gdańska 47/31
cena brutto - 820 410,00 zł


Oferta nr 05 - Bud-Invent SP. z o.o., 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 36A,
cena brutto - 448 950,00 zł


Oferta nr 06 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3B
cena brutto - 337 881,00 zł


Oferta nr 07 - POLSKI REJESTR STATKÓW S.A., 80-413 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126
cena brutto - 664 200,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 12.12.2011
Data udostępnienia informacji: 12.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2011 14:02 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki