Informacja o wynikach przetargu "Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórkę"

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

81 -382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

działając na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. znajdującego się na stronie internetowej:

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html

 

informuje, że do dnia 17.05.2011 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie oferty w sprawie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórkę".

Oferta Nr 01:
Konsorcjum : Lider - Przedsiębiorstwo Budowlane SOMBUD Sp. z o.o., 83 -314 Somonino, ul. Polna 6c, Partner - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Sten - Bud" 83 - 304 Przodkowo, ul. Kartuska 28a
cena brutto - 1 217 700,00 zł
Oferta nr 02 - KRISBUD Krzysztof Kisiel, 76 - 200 Słupsk, ul. Kopernika 25/1
cena brutto - 1 025 820,00 zł


W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający wybrał ofertę firmy KRISBUD Krzysztof Kisiel, 76 - 200 Słupsk, ul. Kopernika 25/1 z ceną brutto 1 025 820,00 zł. Oferty oceniano według kryterium - cena oferty brutto 100 %.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Anna Radajak
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radajak
Data wytworzenia informacji: 30.05.2011
Data udostępnienia informacji: 30.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2011 13:17 Dodanie informacji Anna Radajak