Dostawa wraz z instalacją urządzeń i uruchomieniem Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu ograniczonego na dostawę wraz z instalacją urządzeń i uruchomieniem Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.09.2012r. w trybie przetargu ograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 400 000 € na dostawę wraz z instalacją urządzeń i uruchomieniem Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELŁĄCZ" Jerzy Markiewicz z siedzibą przy ul.Studziennej 2,
15-771 Białystok z ceną brutto 2 883 995,32 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 04.06.2012r.: cena oferty brutto 100 %

Oferta nr 01 - Qumak-Sekom SA, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

cena brutto - 3 256 791,72 zł

Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELŁĄCZ" Jerzy Markiewicz, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok

cena brutto - 2 883 995,32 zł

Oferta nr 03 - ELEKTROTIM S.A., ul. Starogardzka 8, 54-156 Wrocław

cena brutto - 3 751 500,01 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 21.09.2012
Data udostępnienia informacji: 21.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2012 15:09 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki