Dostawa urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem systemu obsługi bagażu (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu-nr spr.16/2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU

postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem o wartości równej lub przekraczającej 400 000 € pn. „Dostawa urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem systemu obsługi bagażu (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu"  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.04.2013r. w trybie negocjacji z ogłoszeniem o wartości równej lub przekraczającej 400 000 € pn. "Dostawa urządzeń wraz z instalacją i uruchomieniem systemu obsługi bagażu (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagaży" i wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dimark Sp. z o.o. z ceną brutto 9 050 340,00 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 12.12.2012r.: cena oferty brutto 80 %, termin wykonania zamówienia 15%, czas reakcji serwisowej 5%.


Oferta nr 1 - Pimco Sp. z o.o. Adres: ul. Żołny 63, 02-815 Warszawa
cena brutto: 11 518 335,00 zł (6,29 pkt)
termin wykonania zamówienia: 19,5 tyg. (1,44 pkt)
czas reakcji serwisowej: 1 godz. (0,5 pkt)
Razem - 8,23 pkt


Oferta nr 2 - Dimark Sp. z o.o. Adres: ul. Zachodnia 3, 62-002 Złotkowo
cena brutto: 9 050 340,00 zł (8,00 pkt)
termin wykonania zamówienia: 19,5 tygodnia (1,44 pkt)
czas reakcji serwisowej: 1 godzina (0,5 pkt)
Razem - 9,94 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.04.2013
Data udostępnienia informacji: 29.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2013 16:11 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki