Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. - nr sprawy 10/2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: zapytania o cenę poniżej wartości 400 000 € na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.   Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 19.04.2013r. w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 400 000 € na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Demo Marek Makowicz z siedzibą przy ul.Kcyńskiej 27, 81-005 Gdynia z ceną brutto
126 781,02 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 14 ust 1 Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający wykluczył firmę VOL SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań. Wykonawca nie złożył dokumentów, które zgodnie z zapisami rozdziału 6 pkt 6.2.2. do 6.2.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu. Na podstawie art. 14 ust. 3 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 26.04.2013
Data udostępnienia informacji: 26.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2013 09:54 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
26.04.2013 09:53 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki