Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA - nr sprawy 06/2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 19.03.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RADMOR S.A., z ceną brutto 632 218,77 zł, z którą zostanie podpisana umowa. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 05.03.2013r.: cena oferty brutto 92 %, czas reakcji serwisowej 4 %, funkcjonalność 4 %

Oferta nr 01 - RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
1. cena brutto - 632 218,77 zł (9,20 pkt)
2. czas reakcji serwisowej - 12 godz. (0,40 pkt)
3. funkcjonalność - 10 pkt (0,40 pkt)
RAZEM 10,00 pkt


Oferta nr 02 - Konsorcjum firm: Lider - AKSEL-NET Sp. z o.o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik, AKSEL Sp. z o.o. ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik
1. cena brutto - 688 364,85 zł (8,45 pkt)
2. czas reakcji serwisowej - 12 godz. (0,40 pkt)
3. funkcjonalność - 10 pkt (0,40 pkt)
RAZEM 9,25 pkt


Oferta nr 03 - SRS POLSKA Sp. z o.o., ul. Jasieńska 91, 81-175 Gdańsk
1. cena brutto - 649 888,89 zł (8,95 pkt)
2. czas reakcji serwisowej - 12 godz. (0,40 pkt)
3. funkcjonalność - 8 pkt (0,32 pkt)
RAZEM 9,67 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 20.03.2013
Data udostępnienia informacji: 20.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2013 14:58 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki