Dostawa i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 €
na dostawę i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.10.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sprint Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk z ceną brutto 341 188,67 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 08.10.2012r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELŁĄCZ" Jerzy Merklewicz, ul. Studzienna 2,
15-771 Białystok
cena brutto - 346 532,53 zł


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu TEXTEL Sp. z o.o., ul.Budowlanych 2
84-200 Wejherowo
cena brutto - 355 477,33 zł


Oferta nr 03 - Sprint Sp. zo.o., ul.Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
cena brutto - 341 188,67 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 22.10.2012
Data udostępnienia informacji: 22.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2012 15:32 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki