Dostawa fabrycznie nowej autocysterny lotniskowej wraz z przyczepami - nr sprawy 07/2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę fabrycznie nowej autocysterny lotniskowej wraz z przyczepami.   Na podstawie art. 55 ust 1 pkt 2 Regulaminu Zamówień Sektorowych unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę fabrycznie nowej autocysterny lotniskowej wraz z przyczepami. Zamawiający informuje, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 21.03.2013
Data udostępnienia informacji: 22.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2013 15:23 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki