Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo - post. 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.12.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPORT HALLS Sp. z o.o. z ceną brutto 20 899 236,92 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 30.11.2011r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - Konsorcjum: MARBUD Grupa Budowlana S.A., 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 95, DGT Sp. zo.o., PPUH „PROMUS Ruda Śląska" Sp. z o.o., MARBUD Budownictwo Sp. z o.o.

cena brutto - 25 741 440,00 zł


Oferta nr 02 - SPORT HALLS Sp. z o.o., 50-452 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 57/15

cena brutto - 20 899 236,92 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 20.12.2011
Data udostępnienia informacji: 20.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2011 14:48 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki