Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" nr sprawy 15/2011.


  Na podstawie art. 55 ust 1 pkt 2 unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo". Postepowanie zostało unieważnione ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Zamawiający powtórnie rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 29.11.2011
Data udostępnienia informacji: 29.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2011 14:41 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki