Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.:
„Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o."

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.06.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane pn. ,, Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o." oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKAPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Drogowców 5, 83-250 Skarszewy z ceną brutto 1 228 740,97 zł, z którą zostanie podpisana umowa.

1. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 14.05. 2012r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. zo.o., 83-300 Kartuzy, ul.Chmieleńska 17
cena brutto - 1 693 710,00 zł


Oferta nr 02 - „SKAPOL" Sp. zo.o., 83-250 Skarszewy, ul.Drogowców 5
cena brutto - 1 228 740,97 zł


Oferta nr 04 - FB-JELCZ Franciszek Bergański, 80-209 Chwaszczyno, ul.Polna 45
cena brutto - 1 783 500,00 zł


Oferta nr 05 - ZEUS S.A., ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdański
cena brutto - 1 941 418,75 zł


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 52 ust 1 pkt 2) Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. Zamawiający odrzuca ofertę nr 03, którą złożyła firma SPORT HALLS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław. Wykonawca złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 12.06.2012
Data udostępnienia informacji: 12.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2012 13:58 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki