Budowa drogi wraz z rondami i par. oraz inst. wodociągowych, kan. sanitarnej, kan. wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kan. teletechnicznej,post.2

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego (postępowanie 2) o wartości do 387 000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. :
„Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"

  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.10.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 387 000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TOBIN CONSULTING ENGINEERS z ceną brutto 362 850,00 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 11.10. 2011r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 10 %


Oferta nr 01 - TOBIN CONSULTING ENGINEERS, FAIRGREEN HOUSE, FAIRGREEN ROAD, GALWAY, IRLANDIA
1. cena brutto -               362 850,00 zł (9,00 pkt)
2. okres wykonania -                  18 tyg. (0,50 pkt)
                                                    RAZEM 9,50 pkt


Oferta nr 02 - PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., ul.Kruczkowskiego 2, 80-288 Gdańsk,

1. cena brutto -             547 350,00 zł (5,97 pkt)
2. okres wykonania -                20 tyg. (0,00 pkt)
                                                 RAZEM 5,97 pkt


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 08.11.2011
Data udostępnienia informacji: 08.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2011 13:00 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki