Budowa drogi dojazdowej oraz ins. wodociągowych, kan. sanitarnej, kan. wód opadowych, ośw. ulicznego oraz kan. teletechnicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo"


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.07.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 06-800 Pruszków z ceną brutto 15 682 876,68 zł, z którą zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 21.06.2012r.: cena oferty brutto 100 %


Oferta nr 01 -Lider Konsorcjum: SPORT HALLS Sp. z o.o. 50-452 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 57/15, Członek Konsorcjum: Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21
cena brutto - 21 879 841,90 zł


Oferta nr 02 - SKANSKA S. A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena brutto - 16 881 451,60 zł


Oferta nr 03 - Lider Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. zo.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia, ul. Starochwaszczyńska 64
cena brutto - 19 578 872,68 zł


Oferta nr 04 - EUROVIA POLSKA S.A., 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5,
cena brutto - 18 275 569,90 zł


Oferta nr 05 - POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 35,
cena brutto - 19 634 823,48 zł


Oferta nr 06 - Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17, Członek Konsorcjum: Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o., 15-102 Białystok, ul. Armii Wojska Polskiego 7A, lok 1
cena brutto - 21 550 830,00 zł

Oferta nr 07 - STRABAG Sp. zo.o., 05-800 Pruszków, ul.Parzniewska 10
cena brutto - 15 682 876,68 zł

Oferta nr 08 - Lider Konsorcjum: Firma Budowlano -Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35, Członek Konsorcjum: Mawilux SA, 05-090 Raszyn, ul. Grudzi 23,
cena brutto - 17 054 860,43 zł


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 23.07.2012
Data udostępnienia informacji: 23.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2012 15:30 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki