Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo"


  Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.12.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum: Lider - MARBUD Grupa Budowlana S.A., 87-100 Toruń, ul.Chrobrego 95, DGT Sp. zo.o., MBA - SYSTEM SP z o.o., MARBUD Budownictwo Sp. z o.o. z ceną brutto 14 849 204,94 zł, z którym zostanie podpisana umowa.
  Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 04.11. 2011r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 10 %


Oferta nr 01 - Konsorcjum: MARBUD Grupa Budowlana S.A., 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 95, DGT Sp. zo.o., MBA - SYSTEM SP z o.o., MARBUD Budownictwo Sp. z o.o.
1. cena brutto - 14 849 204,94 zł (9,00 pkt)
2. okres wykonania - 40 tygodnie (1,00 pkt)
RAZEM (10,00 pkt)

Oferta nr 02 - Korporacja Budowlana DORACO Sp zo.o., ul.Opacka 12, 83-338 Gdańsk
1. cena brutto - 17 957 523,46 zł (7,44 pkt)
2. okres wykonania - 42 tygodni (0,50 pkt)
RAZEM (7,94 pkt)


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 12.12.2011
Data udostępnienia informacji: 12.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2011 13:58 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki