Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, sprawa nr.12/2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
5 000 000 €: "Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska 
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo" - post. 2       Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w dniu 20.06.2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na budowę budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. 
       Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147 z ceną brutto 650 464,47 zł, z którą zostanie podpisana umowa.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 10.06.2013r.: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 01 - "KAJA" Bogdan Bańczyk, 43-190 Mikołów, ul. Pokoju 2

       cena brutto - 680 104,89 zł


Oferta nr 02 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147
       cena brutto - 650 464,47 zł

Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Dębowa 2

       cena brutto - 1 029 349,87 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 21.06.2013
Data udostępnienia informacji: 21.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2013 12:31 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki