Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo – I Etap

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.:„Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - I Etap" nr sprawy 12/2012 .


  Na podstawie art. 55 ust 1 pkt 3 Regulaminu Zamówień Sektorowych unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - I Etap". Informuję, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 23.11.2012
Data udostępnienia informacji: 23.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2013 12:41 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
31.01.2013 12:13 usunięcie Bartosz _Wardencki
23.11.2012 15:11 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki