Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż i konfiguracja nowych sterowników sygnalizacji świetlnej (...)

ERZ-EZP.271.90.2020.EJ.6762                                                 
 Gdynia,  12.11.2020r.

 
                                           INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż i konfigurację nowych sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Unruga – Boisko, Kwiatkowskiego, Cechowa, dostosowanych do systemu TRISTAR w Gdyni wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem połączenia światłowodowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020