Zakup i ologowanie akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego - UNIEWAŻNIENIE cz. 3 i 5

RZ-EZP.271.24.2019.EJ                                                                                                
Gdynia 28.05.2019 r.
 
 
                                    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
                                                            NA CZĘŚCI 3 i 5
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i ologowanie akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo ruchu  drogowego, dla niechronionych uczestników ruchu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2019
Data udostępnienia informacji: 28.05.2019