Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni

ERZ-EZP.271.90.2019.KK
Gdynia, 13.02.2020r.
           
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020