Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie pętli trolejbusowej w dzielnicy Cisowa w Gdyni

RZ-EZP.271.68.2019.KK                                                                                                
Gdynia, 05.09.2019r.
(BIP)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie pętli trolejbusowej w dzielnicy Cisowa w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 05.09.2019