Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP II (BO)

ERZ-EZP.271.108.2020.EJ                                                                          
Gdynia, 19.02.2021r.
 
 
 
 
                                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP II (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2021
Data udostępnienia informacji: 19.02.2021