Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II

RZ-EZP.271.21.2019/KK
Gdynia, 13.05.2019r.      
(BIP)                                      
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2019 15:46 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz