Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II

RZ-EZP.271.4.2019.KK                                                                                            Gdynia, 05.03.2019r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 05.03.2019
Data udostępnienia informacji: 05.03.2019