Zagospodarowanie terenów w Gdyni

RZ-EZP.271.53.2018.KK                                                                                          Gdynia, 17.08.2018r.
(część 1, 2 i 3) (BIP)
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenów w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZEŚĆ 1, 2 i 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 17.08.2018
Data udostępnienia informacji: 17.08.2018