Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w GdyniRZ-EZP.271.2.2019.JS                                                Gdynia, 11.04.2019r.

 
           INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni w ramach realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 11.04.2019
Data udostępnienia informacji: 11.04.2019