Wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED

RZ-EZP.271.27.2019.NW………….                                                                   Gdynia, 24.06.2019r.
(BIP)
                      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 24.06.2019
Data udostępnienia informacji: 24.06.2019