Wymiana latarni parkowych na Skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II i Bulwarze Nadmorskim w Gdyni (część 1)

ERZ-EZP.271.46.2020.KK
Gdynia, dnia 11.09.2020r.
(część 1)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę latarni parkowych na Skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II i Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.09.2020
Data udostępnienia informacji: 11.09.2020