Wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na ciekach zlokalizowanych na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.33.2019.EJ                                                                                             
Gdynia, 02.07.2019r.   

 
 
 
                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                      CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na ciekach zlokalizowanych na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.07.2019
Data udostępnienia informacji: 02.07.2019