Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulicy Św. Antoniego w Gdyni

RZ-EZP.271.67.2018.NW/DT                                                                          Gdynia, 25.09.2018r.
(BIP)
 
                                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulicy Św. Antoniego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 25.09.2018
Data udostępnienia informacji: 25.09.2018